head_bn_item

Kultura e ndërmarrjes

Risi

Inovacioni mund të çojë në zhvillim

Realizuar

Luftimi dhe fitimi qëndrojnë në ekzekutimin e shpejtë

Ekip

Lavdia e ekipit është lavdia e vet

Vlera

Ekzistenca duhet të krijojë vlerë

Misioni i kompanisë

Shërbeni klientët, frymëzoni kolegët, kthehuni në shoqëri dhe pasqyroni vlerën

Vizioni i Kompanisë

Bëhuni një ndërmarrje gjithëpërfshirëse e klasit botëror në fushën e biznesit

Politika e menaxhimit

Të orientuar drejt njerëzve, duke u mbështetur në përparimin teknologjik

Politika e cilësisë

Cilësi e shkëlqyeshme, ndjekje e përsosur

Politika mjedisore

Pajtueshmëria me ligjet dhe rregulloret, kursimi i energjisë dhe zvogëlimi i konsumit, krijimi i një ekonomie të gjelbër